Presentation av MobileConnect och hur det funkar!

När du inte får plats i seminarielokalen eller kanske vill lyssna på seminariet samtidigt som du vandrar runt i expohallen, finns här nu ett alternativ - MobileConnect - som Sennheiser varit snälla att tillgodose Monitor Expo med under expodagarna. Med denna app kan du lyssna live, direkt från din mobiltelefon, på alla seminarier som hålls under expot. Bilden nedan visar hur du gör för att koppla upp dig!

MobileConnect-monitor-Expo-V4.jpg

Om MobileConnect

Multikanal realtidsströmmat ljud över WiFi till din smartphone!
Det går nu att streama ljud i realtid till smartphones. Ljud och bild är vi ju vana vid, men det blir en mäktig upplevelse när en presentatör talar i en trådlös mikrofon och det hörs klart och tydligt i din telefon och Bluetooth-headset. Men det är inte fråga om en en-till-en-lösning, nej nu är det broadcast över WiFi till din telefon!

En av hörnstenarna för denna nya teknik med realtidsströmmat ljud över WiFi är såklart att latency är låg och att flera kanaler kan sändas samtidigt och samtidigt behålla god ljudkvalitet. 

Det öppnar en mängd nya möjligheter för att förmedla ljud till intresserad publik i realtid, utan att störa övriga närvarande. I många applikationer kan ett PA ersättas, och detta blir då ett ”tyst” PA. Vid andra tillfällen vill man kunna välja språk eller kanal på individnivå.

Hörselhjälpmedel för universitet
Sennheiser som utvecklat tekniken riktar nu speciellt in sig på hörselhjälpmedel för universitetscampus, och här blir den särskilt lämplig eftersom det är en BYOD-lösning och den kan implementeras över en hel anläggning, till varje hörsal, endast genom en central enkel installation på befintligt WiFi-nät, givet att man också har de ljudkällor man önskar förmedla också centralt.

Sennheiser ConnectStation

Fördelen med BYOD
Fördelen med en BYOD (bring-your-own-device) filosofi är att besökarna använder sina egna smartphones, så ingen ytterligare hårdvara behövs. Mottagare behöver t.ex. inte lånas ut för varje besök. Vid användning av tekniken som hörselhjälpmedel minimeras underhåll och driftskostnader, och installationen är enkel, vilket innebär en lägre total ägandekostnad och snabbare avkastning på investeringen.

Seamless network integration
Med den senaste uppdateringen kan MobileConnect nu enkelt integreras i befintliga nätverk. Systemet är helt Ethernet-kompatibelt och ingen proprietär lösning behövs.

Björn Hansen